تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

دنبالت میام قدم قدم  تو کوچه های شهر
تویه دیوونه ی عاشق  میخوای من خودشم
قشنگه سادگیات جاذبه داره خنده هات
عصبیم میکنه چشات  بس که به صورتت میاد
هنوز دستاتو میگیرم  انگار باره اوله
میبندی چشامو میگی  کیم میگم عشقمه
خزره چشای تو  جاده ی چالوس موی
بیخیال شمال بزن بریم لب کارون منوتو
دختره خجالتی جذاب لعنتی
عمراً اگه دنیا مثه تورو بیاره بازم مثل قدیم
 عاشقو معشوق همیم
تب عشقمونو تابستون نداره
دیگه دست خودم نیست خبر داری چی کردی
رد میده دلم وقتی که اینجوری میخندی
توام یکی یدونه منم مثل تو دیوونه
میخوام دادبزنم عشقمونو دنیا بدونه
دختره خجالتی جذاب لعنتی
عمراً اگه دنیا مثه تورو بیاره
بازم مثل قدیم عاشقو معشوق همیم
تب عشقمونو تابستون نداره