تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

آسون که نیست دل کندن از چشمای تو
آروم بایست حس کنم  اون دستای تو
وقتی نباشی  خونه بی تو ساکته
قرصای اعصاب و صدای پای تو
نداره این عشقو  دیگه بعد تو هیشکی
آتیش کشیدم  عکسامونو وقتی نیستی
شمع های روشن  روی میز و بوی دریا
فکر و خیالت هست  همیشه با من اینجا
عاشق که میشى از دنیا میبرى
 حرفى نمیزنى چیزى نمیخورى عاشق که میشى
 این بارون لعنتی و  روی صورتت با اشک میخوری
عاشق که میشى  از دنیا میبرى حرفى نمیزنى
 چیزى نمیخـورى عاشق که میشى
 این بارون لعنـتی و روی صورتت با اشک میخـوری
من دیوونه هرشب کل شهرو
با خاطرات تو آهنگ کردم
چشای تو شبیه آسمونه
با چشمات خونه رو همرنگ کردم
یه عاشق چیزی جز عشقش نداره
که توی لحظه هاش یادش بیاره
یه عاشق از گلوش حرفاشو میگه
آخه دل که دیگه منطق نداره
عاشق که میشى  از دنیا میبرى 
حرفى نمیزنى چیزى نمیخورى عاشق که میشى 
این بارون لعنـتی و روی صورتت با اشک میخـوری
عاشق که میشى از دنیا میبـرى
 حرفى نمیزنى چیزى نمیخورى عاشق که میشى
 این بارون لعنـتی و روی صورتت با اشک میخـوری