تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

من نمیخواستم که  واست عادی شم
شاید عاشق شی بمونی پیشـم
هی مگه میتونـــــم بی خیالت شم
یه قدم دور شـــــی نگرانت   شم
نه بگو به همه بگو یکی عاشقـمه
تا ته دنیا با منه اون پادشاه قلبـمه
نه بگو به همه بگو یکی
من نمیخواستم که بلرزه قلبت
یه حرفایی و هر دفعه نشد بگم بهت
دلت اگه که رنجید ببخش عزیزم
ازم یروزی بد دید  ببخش عزیزم
دیگه میمونم کنارت عشقم
خودم فدای قلب بی قرارت عشقم
دلم به تو خوشه فقط بمون کنارم
بمون غمت نباشه  من هواتو دارم 
 نه بگو به همه بگو یکی