تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

دلم قهوه میخواد همین حالا با تو
مثه قهوه آروم بنوشم صداتو
یه نور ملایم یه آهنگ آروم
به تو خیره باشم با چشمای ـــــ
نگات  حال منو خوب می کنه خوب بلده
ببین  فال من از چشمای تو خوب اومده
دلم  خیلی داره از دیدنت ذوق می کنه
تو هم  داره دلت به سمت من سوق میکنه
همین حالا میخوام به تو خیره باشم
اونی که برای تو می میره باشم
فضا نیمه تاریک دوتا شمع روشن
تو یک گوشه ی دنج که تو باشی و من ـــــ