تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

اینجا تهرونه ــــــ شهر خوشبختی 
شهر شام و نهار آماده
واسه کوچ کرده ها این شهر
گوشه گوشه اش ، سعادت آبـاده
اینجا تهــرونه ــــ   شهر خوشـبختی 
شهر دربند ، شهر آزادی
معنی اخـتلافو میـفهمی وقـتی بالای برج میلادی
اینجا تهرونــــه ــــ    اینجا تهرونـــــــه 
اینجا تهرونــــه ــــــ اینجا تهرونـــــــه ــــــ ـــــ
شهری که خیلیا رو خاکش پی راهی برای پروازند
اینجا هر شب یه راه وا میشه 
اینجا روزی یه برج میسازند
توی این شهرـــــ    عادتت میشه
 روزنامه زیاد میگیری
تو نیازمندیاش میگردی
صرفه جویی رو یاد میگیری
اینجا خاک ارزش طلا داره 
همه فکر یه سقف و دیوارند
میشه از خاک چی تهش برداشت 
وقتی آهن تو باغ میکارند
اینجا تهرونه  ـــــ   شهر آرژانتین نازی آبادــــ
شوش دلخونگاه
یه سرش میرسه به راه آهن 
یه سرش رد شده از آفریقا