تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

دیوونه چشمای مشکیتم 
دیوونگی هم عالمی داره
چشمای تو افتاده به جونم 
دست از سر من بر نمیداره
دور از تو قلبم خیلی آشوبه
 بودن کنارت خیلی جـذابه
اونقدر ماهی که شبا مهـتاب 
وقتی تو میخوابی نمیتابه
خوشبو ترین عطری که میشناسم 
بوی نم بارون رو موهاته
از چی بگم وقتی که میدونی 
دنیای من مابین دسـتاته
خوشبو ترین عطری که میشناسم 
بوی نم بارون رو موهاته
از چی بگم وقتی که میدونی 
دنیای من مابین دسـتاته
دیوونه چشمای مشکیتم 
دیوونگی هم عالمی داره
چشمای تو افتاده به جونم 
دست از سر من بر نمیـداره
وقتی نگاهم میکنی انگار
 از کنج پلکت قند میـریزه
من پیش تو آروم آرومم 
هر ثانیه‌ام از عشق لبـریزه