تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

دور نشو از من نگیر این آرامشو
ول کنم دستاتو میمیرم
میخواستم تو رو هر روز پیشم ببینم
تو بری دلشوره میگیرم
نمیشه کنار بیام با تنهاییام
با یه قلب داغون این روزا
نمیشه فکرم نره به سمت حرفات
به خاطراتمون این روزا
نه نمیشه فراموش کنم هرچی با تو گذشت
نه نمیشه با هرکی که باشم 
دلم با توئه تا همیـشه
نه نمیشه فراموش کنم هرچی با تو گذشت
نه نمیشه با هرکی که باشم
دلم با توئه تا همیـشه
تموم لحظه هامو گذاشتم به پای تو
غرق رویا شدم به هوای تو
عاشقت میمونم ، منو باور کن
بدون که برای من بس نیست این خیال تو
یه شهرو میگردم دنبال تو
بعد تو داغونم ، منو باور کن
نه نمیشه فراموش کنم هرچی با تو گذشت