تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

تو اونقدر عاشقم بودی که هیچوقت
نمیخواستی کسی جاتو بگیـره
ببین کی جا زده ، اونی که میخواست
یه روزی پای احـساسش بمیره ـــــ
همیشه فکر دردای تو بودم
من از دردم بهت چیزی نگـفتم
چه جایی دست از دستم کشیدی ؟
همون جایی که ترسیدم بیفـــــتـم
یه عمره سر به راهته این دل اما
تو کاری غیر آزارش نداری
بمون با اینکه میدونم بعیـده
واسه این خونه آرامش بیاری
نمیترسم بهت محتاج باشم
برام زیباترین شکل نیازی
نرو با اینکه میدونم نمیخـوای
برام یه عشق رویایی بسـازی
فراموشی گریز از خاطراته
نمیشه اسمشو تسکین بذاری
عبور از من که سر تا پام بغضه
مثه اینه که پا رو مین بذ ا  ری
خودم رو جا میذارم تو گذشـته
نمیخوام بی تو تو آینده باشم
همه دنیا میدونن زندگـیمی
نباشی با چه رویی زنـده باشم ؟
یه عمره سر به راهته این دل اما
تو کاری غیر آزارش نداری
بمون با اینکه میدونم بعیـده
واسه این خونه آرامش بیاری
نمیترسم بهت محتاج باشم
برام زیباترین شکل نیازی
نرو با اینکه میدونم نمیخـوای
برام یه عشق رویایی بسـازی