تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:G#m

یکی دو تا که نیست دردای سینـه ام
پای حرف کدومشون بشیـنم
باید بازم دم اون رفیـقمو ببیـنم ـــــ
رفیـقم خب قدیمـیش چیز دیـگه ست
قدیمی تر کی از تو بوده و هست
تو هر حالی که باشم تو رو نمیدم از دست
عشق آخه قربون دلهره هات
نگرونمه باز که چـشات نکن با خودت این جوری
فکــــــــرت با من و تو یه جاده ی یک طرفه
نشد با تو باشم یه دفـعه
عزیـزم مگه مجبوری مگه مجبوری
بهشت اینجاست جهـنمم همین جاست
باید دید چی خوبه چی اشتباهه
همین عمرای کوتاه یه جور تموم راهه ـــــ
حالا که رو زمین همین یه بارم
یه بار اجازه ی دنیا رو دارم
شده هر جوری باید ــ تو رو به دست بیارم
عشق آهای دلبر دل نگرون
همش با منو با دگرون دلم تنگته بدجـوری
فکــــــــرت با من و تو یه جاده ی یک طرفه
نشد با تو باشم یه دفـعه
عزیزم مگه مجبوری مگه مجبوری