تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

من باشم و فکرت
 یه خیابون و دل دلتنگ و نم بارون و
تا جنون می رم لحظه ی دوری
 همه میشناسن منو اینجوری
هرجا لبخندم سرد و بی جونه
  هرجا توو حرفام غم بارونه
خنده های تو مرهمم میشه 
خنده هات آبه روی آتیـشه
پا به پای تو غم و دادم رفت 
بد دنیا رو با تو یادم رفت
تورو یادم هست از شبای سرد 
گرمی دستات منو خوابم کرد
پا به پای تو رامو گم کردم 
 گم شدم اما بر نمی گردم
بی تو لبخندم سرد و سنگینه
 ما کنار هم آرزوم اینه
که چشات هرشب مال من باشه 
صبح پاشم و چشمات رو به من وا شه
هرچقدر نیستی از خودم سیرم بی تو دلتنگم