تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

چه حرفی ،چه حرفی تو نگاهت
هست که چشمات زندگی داره
که این دنـیای تکراری کنارت تازگی داره
همیشه ـــــ   همیشه بین عـقل و
عشق یکی هم دست آدم نیـست
از عشق همینو میدونم 
که هیچوقت دست آدم نیست
یه جا تسلیم عشق بودن همه دیوونگیت میشه
کسی که فکر نمیکردی تموم زندگیت میشه
چه دنیایی به من دادی به من که دل نمی دادم
چه عشقی تو دلم گم بود که باتو یادش افتادم
کجا ما رو رسونـدیمون که راضیم به تقدیرم
خودم دارم از اون راهی که میترسونـدمت میرم
کجا ما رو رسونـدیمون که واسم باورش سخته
کنار تو کسی میشم که انگار تازه خوشبخته
یه جا تسلیم عشق بودن