تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

وقتی لال بازی توو دنیا ، یه زبون مشترک شد
وقتی تو گود حماقت ، پهلونمون فلک شد
وقتی سنجاق خیانت ، سهم بال شاپرک شد
وقتی گفتن سلام و ، به سلامت متلک شد
میرسی به حرف من به حرف من به حرف من
میرسی به حرف من به حرف من به حرف من
وقتی توو سفره ی خالی ، قاتقت خون جگر شد
وقتی جنگل از حضور یه جرقه شعله ور شد
وقتی گونه های جلاد ، از صدای گریه تر شد
وقتی که کلاغ قصه از دوباره در به در شد
میرسی به حرف من به حرف من به حرف من
میرسی به حرف من به حرف من به حرف من
حرف من سوال من زمزمه ی زیر لبه
که چرا توو این حوالی ــــ  شب یلدا هر شبه ـــ 
حرف من سوال من زمزمه ی زیر لبه
که چرا توو این حوالی ـــــ شب یلدا هر شبه ـــ 
از نگاه بعضیا ، حرفای من حرف حسابه
که دهن بند طلایی ، واسشون تنها جوابه
از نگاه بعضیا ، حرفای من حرف اضافه است
برای همین ــــ  سیاهی از شنیـدنش کلافه است
میرسی به حرف من