تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C

قلبا تو رو میخوام تویی دنیام مثه قبلاً
قبلا تو هم میگفـتی با منه قلبت الانا اصـلاً
من دلم میخواد بزنیم به جاده
بریم لب دریا با پای پیاده
دلم میخواد بارون بشوره غمامون
خیره شی به چشمام بدون اراده
اصلا نمیفهمم یعنی چی ما دور باشیم
قطعا بارون میاد باید یه جا باشیم
مثلا عشق منی دیوونه ها پس کوشی
میمیرم میمیرم(2)
قلبا تو رو میخوام تویی دنیام مثه قبلاً
قبلا تو هم میگفـتی با منه قلبت الانا اصـلاً
من تورو از دست نمیدم این ساده ست
نمیشه بری پس بهونه نیاری
دلی که شکـسته ست آدمی که خسـته ست
عاشق یکی هست تنهاش نذاری