تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

یه زمان میشد 
ولی دیگه ممکن نیست یه قدم دوری از تو
تو بگو چی شد که به اینجا رسوندی منو
کمکم کردی که بفهمم
با این عشق موندگاری توو دل من
بگو پیشم میمونی نزار چشمام ابری بشن
اگه بد شد من از اینجا میرم
اگه بد شد میرم تا بمیرم
باید این عشق دنیا رو بگیره
هوات اصلا از سرم نمیره
اگه شد من از اینجا میرم
اگه بد شد میرم تا بمیرم
باید این عشق دنیا رو بگیره
هوات اصلا از سرم نمیـره
توی اوج دردم تو رو گم نکردم نذا قلبم ببازه
همیشه آغوش من فقط رو به تو بازه
منه بی احساس واسه لبخندت مردم 
به غمت راضی نشدم
اگه باورم کردی خودتو بسپار به خودم
اگه بد شد