تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

دلم گرفته هموطن هـوای موندن ندارم , 
نشـسته غصه تو قلب من نوای خوندن ندارم
گذشت وقت جوونی سفر رفته مهربونی 
شدم زندونی غم تو با من همزبونی
زغربت خیلی خستم , تو دردمو میدونی
تویی همخون و جون من تو با غم آشنـایی 
وطن خون و غرور من برام مرگه جدایی
ای وای بر دل من طلسم مشکـل من 
اگه وطن نـباشه کجا آب و گل من
از این بهار پر گل , خـزون شد حاصل من
اگه یه روزی غم بره خنده بیاد ماتم بره ــــــــ 
(دوباره این دل پر میگیره 
زندگی رو از سر میگیره 2×)ــــــ
اگه تنم رها بشه درای بسته وا بشه ــــــــ 
(دوباره این دل پر میگیره
 زندگی رو از سر میگیره 2×)ــــــ