تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

میدونی قیمت دله سوخته چنده
میدونستی جونم به عشقه تو بنده
تو بدهکاریاتو مجرم میدونی
تو خیال کن برنده ای من بازنده
تو که قانونه عاشقی رو میدونی
واسه چی خب اینقدر راحت دل میشکونی 
چرا رفتی بی خبر از دنیای من
تا ابد به قلب شکستم مدیونییی
دیوونه واست میمردم اما باز ازت میخوردم
بگو کی ازم بریدی -حالـمو چرا ندیدی تو
آی دیوونه میدونی گیره 
احساسم هنوز درگیـره
تو واسم بازم همونی 
هر چی شه همون می مونی ــــــــ