تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

صدا بزن منو بگیر ازم غمو
شانه به شانه پا به پا
بیا بگیر دست مرا ببر تو رویای شبونت ــــــــ 
نوازشم کن و    دوباره ــــــــ عاشـقـــم کن و
برای روییدن خنده رو لبات
دلم میخـواد خودم بشم بازم بهونت
نیست به جز هوای تو در سرم
با تو خوشم ای همه باورم
آرام جان من تویی بمان کنار ــــــــ من همیشه
منو از این شبای نیلوفری
از خواب خوش تا به کجا میبری
نفس تویی و بس فقط بمان کنار من هـمیشه
چشمانت مرا سپرده دست رویا
بیا بشین در بر من تا
خیره بشم به موج گیسوی چو دریا
مژگانت ــــــــ شـرر زند بر دلو جانم 
ماه تمام آسمانم
تمام زندگیم شدی بی تو دگر من نتوانم
در نگاهم ببین وصل شده حال من
بهترین اتفاقی تو هر فال من
رو نگیر از دل بی قرار منو بی تو دیوانه میـشم
شمع شو پروانه میـشم