تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

بگو ای یار بگو ای وفادار بگو
از سر بلند عشق بر سر دار بگو ــــــــ 
بگو از خونه بگو از گل پونه بگو
از شب شبزده ها که نمیمونه بگو ــــــــ 
بگو از محبوبه ها نسترن های بنفش
سفره های بی ریا روی سبزه زار فرش ــــــــ 
بگو ای یار بگو که دلم تنگ شده
رو زمین جا ندارم آسمون سنگ شـده
بگو از شب کوچه ها پرسه های بی هـدف
کوچه باغ انتظار بوی بارون و عـلف
بگو از کلاغ پیر که به خونه نرسید
از بهار قصه ها که سر شاخه تـکید