تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

ببین با یه اشتباه کشیدیم به ناکجا
راه من دور بود قدم تو شور بود
هر کدوم رفتیم یه جا
تورو از دست دادم یه شب
منو دوریت دیوونه کرد
انگاری کم بود هر چی شدم مجنون
ندیدن باز اون چشات
آخرش دنیای نامرد
دست ما دوتا رو از همدیگه وا کرد
مثه خوابی بودی انگار
یکی اومد منو از خوابت بیدار کرد
ازت عزیزم من دلم پره
این عشقت امشب غصه میخوره
ما هرچی خواستیم زندگی نزاشت
هی بد اومد فرصتی نـداشت