تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

باز روبرومی با چشمای خیس
طرز نگاهت مث هـمیشه نیست
دستاتو می گیرم آروم بشی
با اینکه تو دلیل آرامشی
خلوت نکن عشـقم اینجا با خودت
من هستم و موندی تنها با خودت
کاشکی می دونستی تو چه حالی ام
تو با چی می جنگی من که دست خالی ام
بیمارم دلیل درد قلب من اینه
می بینم نگاه تو دوباره غمگینه
چه سخته وقتی آدم انتـهای زندگیشو می بینه
من هستم به من بگو تموم درداتو
پاک کردم با اشک چشمم اشک چشماتو
چه فرقی داره اینکه من مـقصرم یا تو
حرف دلم عوض نمـیشه عاشـقم
کارم همینه من همـیشه عاشقم
یادت نره غمت غـم دوتای ماست
اشتباست همین که دست ما دو تا جداست
چی شد که اینجوری حالت بـده
بازم به ما زمونه پشت پا زده
من میدونم بازم تو واسم بگو
خیس شده از اشک تو لباسم بگو