تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

دل من ضربه دیدست پره وصله پینست
تو واسش یه تکیه گاه نابی
تو خود نوری مث مهتابی
وقتی تاریکه همه جا تو فقط میتابی
آره تو میـتابی هم دوست دارم
هم تویی دلیل بی خوابی
واسه آتیش دلم  غیر خودت نیست آبی
فکر پروازم تو واسم شکل یه
پرتابی الـماسی کمـیابی دلیل این دل تنگمی تو
اونی که واسش میجنگمی تو
میدونی ماه قشنگمی تو     دلیل این دل تنگمی تو
اونی که واسش میجنگمی تو
میدونی ماه قشنگمی تو  تو نباشی سرد میشم
دور میشم از همه
بی تو اینجا واسه من زندونه جهنمه
هر جا میـرم رد پای تو کمه
سهم من از زندگی فقط یه مشت محکمه
بی تو این آدما میزنن میشکنن قلب منو
نه بی من جایی نرو ول نکن دست منو
ول نکن دستامو   دلیل این دل تنگمی تو