تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bb

هر بار منو می بینی اخمـات تو همه
آخه هر روز دیدنت واسم بازم کمه
دوست دارم میدونی عـذابم نده
قهر های طولانی واسه هردومون بده 
آهای بارون تو خودت شاهدی من چه حالیم با اون
آهای بارون دونه دونه 
تو بریز رو آرزوهامون ــــ ــــ 
شب من و تو خیابون نم بارون زده
دل به هیچکی به غیراز من عاشق نده
نه حساب منو با همه قاطی نکن
نه منو به یه لحظه دیدنت رازی نکن
شب من و تو خیابون نم بارون زده
دل به هیچکی به غیر از من عاشق نده
نه حساب منو با همه قاطی نکن
نه منو به یه لحظه دیدنت راضی نکن
دورت بگردم یکی هست که واسط تب میکنه
اون چشماته که دلمو معلق میکنه
راه به راه دور تو هی گشتن و از تو هی
پیش من دل بردن و واسه تو دل به دریا زدن و
دوست دارم آره دوست دارم