تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:G#m

نباشی کل این دنیا واسم قد یه تابوته 
 نبودت مثل کبـریت و دلم انبار باروته
نباشی روز تاریکم یه اقـیانوس آتیشه 
تموم غصه دنیا تو قلبم ته نشین میشه
دنیا رو بی تو نمیخوام یه لحظه)
2(دنیا بی چشمات یه دروغ محض
نباشی هر شب و هر روز همش ویلون و آوارم
با فکرت زنده میمونم تا وقتی که نفس دارم
تا وقتی که نبود تو یه روز کاری بده دستم 
بمون تا آخر دنیا بمونی تا تهش هستم
دنیا رو بی تو