تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

کوه و میزارم رو دوشم،رخت هر جنگو میپوشم
موج و از دریا میگیرم،شیره ی سنگو مینوشم
میارم ماه و تو خونه میگیرم بادو نشـونه
همه ی خاک زمینو،میشـمرم دونه به دونه
اگه چشمات بگن آره هیچکدوم کاری نداره
اگه چشمات بگن آره هیچکدوم کاری نداره
دنیا رو کولم میگیرم،روزی صد دفعه میمیرم
میکنم ستاره ها رو،جلوی چشات میگیرم
چشات حرمت زمینه،یه قشنگه نازنینه
تو اگه میخوای نزارم،هیچکسی تو رو ببینه
اگه چشمات بگن آره هیچکدوم کاری نداره
اگه چشمات بگن آره هیچکدوم کاری نداره
چشم ماهو در میارم،یه نوردبون میارم
عکس چشما تو میگیـرم،جای چشم اون میزارم
آفتابو برش میدارم،واسه چشـمات در میزارم
از چشام آینه میسازم،با خودم برات میارم
اگه چشمات بگن آره هیچکدوم کاری نداره
اگه چشمات بگن آره هیچکدوم کاری نداره