تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

داره بارون میاد کوچه بازم لبریزه احسـاسه  
هنوزم نم نم بارون صدای ما رو میشناسه
همین دیروز بود انگار تو با من تو همین کوچه
میگفتی زندگی وقتی تو با من نیستی پوچه
آهای بارون پائیزی کی گفته تو غم انگیزی
تو داری خاطراتم رو تو ذهن کوچه میریزی
آهای بارون پاییزی
داره بارون میاد کوچه بازم لبـریزه احـساسه
هنوزم نم نم بارون صدای ما رو میشـناسه
توی تقویم ما دو تا بهار از غصه میسـوزه
واسه ما اول پائیز هنوزم عید نوروزه