نکات این آهنگ

تغییر گام:
سرعت:110
گام اصلی:F#m

ــــ صدای خنده هات هنوز توی گوشمه

.ـــــ عطری که می زنی رو لباسیه که می پوشمه

ــــ دیگه بدونه من یک قدمم بر ندار

یه چیزی بهت می گم این دفعه رو نه نیار

هر بار این درو محکم نبند نرو

این چشمای ترو ـــ نکن تو بدترو

نفسم میبره دله من دلخوره

بی تو از دلهره هر دقیقه ش پره

هر بار این درو محکم نبند نرو

این چشمای ترو ـــ نکن تو بدترو

نفسم میبره دل من دلخوره

بی تو از دلهره هر دقیقه ش پره

بدونه تو بدون از این زندگی سیرم

به جون هردومون نباشی از دست میرم

درا رو وا نکنو حرف رفتـ ـنو نزن

نه دیگه تا نکن به هر دلیلی بد با من

هر بار این درو محکم نبند نرو

این چشمای ترو ـــ نکن تو بدترو

نفسم میبره دل من دلخوره

بی تو از دلهره هر دقیقه ش پره