تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

داره تیک تیک ساعت تنهاییمو یادم میاره
واست فرقی نداره دنیا منو تنها بذاره
دل به سفر نـده   تنها شدن بـده
نمیدونی چی سرم اومده
یه احساسیه میگه تصمیم تو وارونه میشه
یه روزی که بفهمی قلبم داره دیوونه میشه
طاقت من کـمه
هرچی که ماتمه   یجا توی دل بی کسـمه
ساعت نرو جلو خون نکن دلو دیر نشده باز
وقت هست بـذار بیاد اون منو میخواد با دلم بـساز
عادت نشده تنهایی واسه من هم نفس من
وابسته به توام بسته به توئه هر نفس من
تموم خاطراتت برگشته بازم توی خونه
تو باید اینجا باشی کی حالمو جز تو میدونه
دل به سفر نـده    تنها شدن بـده
نمیدونی چی سرم اومده
تب دلتنگی امشب منو تو آغوشش گرفته
همش تو آینه میگم نترس تورو یادش نرفته
عاشق تو منم    ساعتو میشکـنم
نمیتونم دیگه دل بکـنم
ساعت نرو جلو خون نکن دلو دیر نشده باز