تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

تنگه دلم برات دست منو بگیر 
لعنت به این دلـه تنگه بهــونه گیر 
دست منو بگیر از این همه خیال
ببر یه جای خوب یه جا مثل شمال
تنگه دلم برات تو این پیاده‌رو 
قدم که میـزنم تصـور میکنم تورو
با من قدم بزن تا آخـرای شب 
دیوونه میـکنه منو این ماجرای شب
بیا تمومش کنیم دیوونگیـــارو 
از عشق خبر بغض  دیوونگیـارو
هم این که بارون غمت رو از قلب من در آورد
خیالت اینـجا تخته دلـم رو از پا در آورد 
بیا برو یا آرزوهامو واقع بین
بیا دوبــاره بیا برای من عاشقی کن
تنگه دلم برات برای بودنت
این شکای لعـنتی تورو از من ربودنت
تنگه دلم برات قسم به جون تو 
ای کاش اسم من بیـوفته ته فنجون تو