نکات این آهنگ

تغییر گام:
سرعت:120
گام اصلی:A#m

ـــ بد شدی با من رفتی که چی شه

ـــــ تو نگفتی بری میمونه دلم پیشت

ـــــ فکر نمیکردم حست عادی شه

ـــــ بشه بارون چشام هوای دل ابری شه

صد سال یه بارم کسی مثل من عاشق نمیشه

دوست دارم چطور دلت واسم تنگ نمیشه

دوست دارم آخه چرا دلم سنگ نمیشه

دوست دارم آره دوست دارم

صد سال یه بارم کسی مثل من عاشق نمیشه

دوست دارم چطور دلت واسم تنگ نمیشه

دوست دارم آخه چرا دلم سنگ نمیشه

دوست دارم آره دوست دارم

ـــــ بد شدی با من ، من دیوونه

ـــــ منی که حالم بی تو داغونه

ـــــ همه میگفتن پات نمیمونه

ـــــ دیدی پات موندم ــــ منه دیوونه

صد سال یه بارم کسی مثل من عاشق نمیشه

دوست دارم چطور دلت واسم تنگ نمیشه

دوست دارم آخه چرا دلم سنگ نمیشه

دوست دارم آره دوست دارم