تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

عاشق تر از من هرکجادیدی برو خدا به همراهت
هرکاری کردم آخرش چیشدچیزی نموند یادت
هرکاری کردم فکر رفتن از سرت بیرون بره
 اما  باور نمیکردم یه روز تنهام بذاری بین نامردا
تصمیم رفتن واسه تو راحت تره میری که 
تنها شیم درد و دلام وقتی که نیستی
 باچشای طرح نقاشی
من واسه تو چی بودمو تو واسه من کجای دنیامی
بعضی شبا یادم بیوفت یاد دلم تو اوج تنهایی
دستامو بگیر نرو تنهام نذار. پاروقولامون
نذار. عاشقم باش عاشـقونه
ببین نرو تنهام نذار عاشقم دیونه وار.
زندگیم شدی دیونه
گوش کن تو حرفای دلم. کاشکی بودی
واسه من دوری از دنیام محاله
گوش کن تو حرفای دلم این نبوده حق
من. آخرش دوستی ساده