تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

میگی چیزی نمونده که از دست بدی
میگی حرفی نداری که از قصد بگی
نمیشینه توو فکرت حتی یه لبخند ریز
حواست هست که نباید
  دست کسی نقطه ضعف بدی
چیزی نمیمونه از عشقت چیزی نمیمونه از حس تو
پر تاریکی شده ذهنت 
خودتم خسته ای از دست تو
یه حبابهه همش یه خوابه
میگی از مرزی که ساختی نمیخـوای رد بشــی
میگم قانون بازی اینه که توام بد بشی
هی با خودت میجنـگی نمیخـوای سـرد بشــی
اونی که بیشـتر فکر کرد بیشترم درد کشید
چیزی نمیمونه