تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

  ــ  زندگی با تو چـقدر قشنـگه،   خوب من
آسمون عشق چه آبی رنـگه
سر بذار آروم به روی شونم،    شــیـر      ینم
وقتی که خسـته از این زمونم
ای غم عشق تو چارهً من
بودنت عمر دوبارهً  من
توی این شبـهای بی ستاره
چشمای قشنگ تو سـتارهً  من، سـتارهً  من
  ــ  زندگی با تو چـقدر قشنـگه،   خوب من
آسمون عشق چه آبی رنـگه
خوب من ـ ای طبیب مهربون دل بیـمار من
ماه من ــ چشم تو چراغ روشن به شب تار من
یار من ــ وقتیکه پر از بهونم تویی غمـخـوار من
  ــ  زندگی با تو چـقدر قشنـگه،   خوب من