تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

یه درد عمیقی به قلبم سر زد و رفت 
اون عشق قدیمی یواشکی پر زدو رفت
تموم شده هرچی که بین منو اونه 
حالا رفته به من میگه دیوونه 
هنوزم دلمو داره میسوزونه
گذشتم ازش نمیخوام دیگه برگرده 
از زندگی منو دلخور کرده 
میدونم تا حالا جامو پر کرده
منو دلتنگی منو تنهایی منو یادت
توی این دنیا کسی مثل من نمیخوادت
هنوزم تنها آرزوی من رو زمینی 
دیگه مثل من توی این دنیا نمیبینی
یه بغضی گلومو گرفته این روزا
که میخوام بمونم با خودم تنها 
نمیخوام دل هیشکی برام بسـوزه
یه عشق قدیمی تو قلبم جا مونده
خاطراتو به من برگردونده 
بی تو پرسه زدن کار هر روزه ــــــ 
منو دلتنگی منو تنهایی منو یادت
توی این دنیا کسی مثل من نمیخوادت
هنوزم تنها آرزوی من رو زمینی 
دیگه مثل من توی این دنیا نمیبینی