تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

دلم تنها تر از هرروزشه
حالم بدتر و بدتر بودش هی
تو رو دیدم یهو دنیام شدی
دلم گیره دله مرموزته
تو رو دیدم یهو واشد دلم 
میخواهم صد بار خدارو شکر بگم
شدی قلب و تن و روح دلم
تو باعث شدی که من شکه شم
دلم با تو بودن میخواد همین الانشم دیره
همین که میشه شب هی بازبهونتو میگیره
دلم موی تورو میخواد دلم بوی تورو میخواد 
دلم روی تورو میخوااااد
دلم راه رفتنو میخواد کنارت شب چقد خوبه
یه دل دارم توی سینه همون واسه تو میکوبه
دلم موی تورو میخواد دلم بوی تورو میخواد 
دلم روی تورو میخوااااد
دلم یه کلبه ی کوچیک توی جنگل کنار تو
بزار عشقی بگم تاریک روشن از صدای تو
توی ساحل دلم میخواد یه موج شم زیر پای تو
تویی دریا منم ماهی نزار خشک شم بی نگاه تو
دلم تو گیر و دار عاشقی درگیرته
بدون جاده ی من همراهه مسیرته
تو سرم تصویرته دلخوشیم ماحصل تصمیمته
دلم موی تورو میخواد دلم بوی تورو میخواد 
دلم روی تورو میخوااااد