تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

بگو حاضرم زندگیمو بدم 
بفهمم غم توو نگات از چیه
فقط خنده هات باشه توو زندگیم 
واسه اینکه خوشبخت شم کافیه
بگو تا سبک شی بخندی برام
بگو حس من باورت می کنه
یه بغضی همیشه توو لبخندته 
که هر روز زیباترت می کنه
تورو دوست دارم جای هردومون 
تو زیبایی اندازه ی آسمون
همه خواهشم از تو اینه فقط 
همیشه همینقدر زیبا بمون
بگو تا غم توو نگاهت بره
تا دنیا رو با خنده هات پر کنم
تو زیبایی اونقدر که حتی یه روز
نمیشه غمت رو تصور کنم
بهم زندگی میده لبخند تو 
مگه میشه به زندگی پل نزد
مگه میشه که تو بخندی 
ولی به اعجاز لبخند تو زل نزد
تورو دوست دارم جای هردومون 
تو زیبایی اندازه ی آسمون
همه خواهشم از تو اینه فقط 
همیشه همینقدر زیبا بمون
تو رو دوست دارم , تو رو دوست دارم
 دوست دارم , دوست دارم
تو رو دوست دارم , تو رو دوست دارم 
دوست دارم , دوست دارم