تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

امون بده ای دل عاشقم، 
اون واسه تو عشق نمیشه ای دلم
لیاقتش هنوز واست سؤاله، 
کنار تو بمونه اون محاله
امون بده بـزار فراموش کنم، 
شعله ی عشق مونو خاموش کنم
اون همدم تنهاییات نمیشه، 
موندنی نیست فکر تو نیست همیشه
نذار که عشقت پای اون هدر شه، 
نذار واست عاشقی دردسر شه
اگه لیاقت تو رو نداره، غصه نخور خدا هواتو داره 
نکن به چشـمای سیاهش عادت، 
غصه نخور حتما نبوده قسمت
اون مرهم درد دلت نمیشه، 
اون با تو نیست فکر تو نیست همیشه
به کی بگم درد دلم از کی باید ناله کنم، 
خدا به داد من برس   من دارم دق می کنم،
 من دارم دق می کنم، دارم دق می کنم 
نذار که عشقت پای اون هدر شه