تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bb

میدونی وقتی نیستی دل من
 میشه غمگین و خسته
دوتا چشمای گریونم اگه بری کم کم میشه بسته
آسمون بی تو میباره دلم
از بارون بیزاره دل من ای بیچاره
بیبن روزای تکراری به شبای بی قراری
اینارو واسم خاطر میزاری
نمیخوام هیچکی بدونه دلم واسه چی
میخونه دل من ای دیونه
دیوونه دل بی قراره آروم نداره تو رو دوست داره
میمونه با تو همیشه بی تو نمیشه دنیا چی میشه