تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

این دل فقط جای توئه گوشم به حرفای توئه
قلبم تو دستای توئه عشقم
آرامش حال منی، عشق ایده آل منی
اما فقط مال منی عشقم
دوست دارم تو رو مثل همیـشه
از حس دلم نه دیگه کم نمیشه
چه بخوای چه نخوای تو رو به دست میارم
چه بخوای چه نخوای به تو علاقه دارم
خودتو برسون به دل بیقرارم
آخه من تو رو دوست دارم
چه بگی چه نگی میخونم از تو چشمات
چه بیای چه نیای می مونم عشق من پات
هنوزم میپیچه داره تو گوشم حرفات
تو بخند بذار آرومشم بات
هر جا بری فکر توام من عاشق روی توام
عاشق شدم پای خودم اصلا
میخندی میخنده دلم اما به مو بنده دلم
از غصه دل کنده دلم اصلا
دوست دارم تو رو مثله همیشه