تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

من به تو فکر میکنم هر روز هفته رو
از تو خواهش میکنم از پیش من نرو
دلم همش واسه تو داره هی چنگ میزنه
این صدای قلبمه که داره آهنگ میزنه
وای خندیدنت یهو رنجیدنت
بوی عطر پیرهنت هر روز تو رو دیدنت
دیوونه تر میکنه منو وابسته تر میکنه منو
رویای من
تو مال منی ، قلبمو میبری
بگو تا کی کجا؟ دلو میخوای ببری
تو مال منی ، قلبمو میبری
بگو تا کی کجا؟ دلو میخوای ببری
تو با این چرب زبونی هوش از سرم میپرونی
هی منو میترسونی قلبمو میلرزونی
دل فقط با توئه حرف من با توئه
رویای من