تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

جز تو کی میتونه عزیز من باشه
کی میتونه تو قلب من جا شه
مگه میشه مثل تو پیدا شه
همه چیزم ای عـزیزم
جز من کی واسه دیدن تو حـریصه
اسمتو رو قلبش مینـویسه
گونه هاش از ندیدنت خیسه
همه چیزم وای عـزیزم
تو نباشی بیقرارم بد میبینم بد میارم
بی تو من حس ندارم سر بزیرم
 گوشه گیرم کاش بمیرم
بی تو من همه چیزم آی عزیزم همه چیزم
واسه ما دوتا کی بهتر از ما
از همین امروز تا آخر دنیا (2