تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

انقد راحت نگو دلم لرزید
  برو نذار بزاره روت تاثیر
وانمود میکنه صداتو نشنید دل من دل من
گوش میکنی چطور آهنگ غمگین
 بعدش دیگه نشه زندگی
تعطیل چند سال دیگه میفهمی
  بد نی دل من دل من
منم عاشق میشم ولی دیوونه نه
تو میگی من بدم خدا میدونه نه
تو یه دیوونه ای یهو میری تا تش دیگه
باید باشی پیش چشمم همش پیش چشمم
همش از من اگه داره میرسه کم بت حتما
یه چیزی رو میدونم که میگم بت
این دفعه گوش نکن به قلبت من
خوبیتو میخوام نمیام اگه سمتت
انقد نگو دوس داشتن تو کارم نیس
من به موقعش هیشکی جلو دارم نیس
شاید اشکایی که امروز بریزم
مث اونی که میخوام فردا ببارم نیس