تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

حسرت دیدن گنبد طلا حرمت
داره مثل بغضی کهنه به دلم چنگ میزنه
اون قدر از تو دور شدم که این روز ها حس میکنم
غم غربت یه دنیا روی شونه ی منه
اون قدر از تو دور شدم
که این روز ها حس میکـنم
همه ی جهان فقط قد یه زندونه برام
من که عمری هوایی یه بار دیدنتم
بگو پس کی نوبت من میشه پابوست بیام
میدونم پاتوق هر چی دلشکسته اس حرمه
هر کی از غربت این زمونه خسته اس حرمه
هر کی از دنیا بریـده این روز ها سمت توئه
هر کی هر چی که دره به روش بسته اس حرمه