تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:A#m

حس میکنم عشقه دردی که دنیامو بغل کرده
حال و هوای من تو برنگردی برنمیگرده
وقتی ازم دوری دلتنگی رو قلب من آواره
هر جا برم فکرت حتی  یه شب تنهام نمیذاره
حال دلم با تو خوشه
بغضت صدامو میکشه این عشـقه
هرجا که میرم مقصدی با من
بدنیا اومـدی این عشقه
وقتی بهت فکر میکنیم
حس میکنم عطر تو رو میگیرم
حتی من از تصور اینکه
به من فکر میکنی میمیرم
وقتی ازم دوری دنیام جهنمه
حس میکنم هوا کمه
هر جا برم دورم هرجا بری دوری
غربت تموم عالمه  وقتی ازت دورم قلبم نمیزنه
این حال هر شب منه دنیا بدون تو زندون بی دره
بغضه که گریه میشه یه سره حال دلم با تو خوشه