تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

فکر تو و این حالت بازم منه بیطاقت
چشمم به در و ساعت آشوبه دلم
یاد تو و تنهایی نیستی و همین جایی
بعد تو چه فردایی آشوبه دلم
دردی مثه تنهایی آدم رو نمیشکونه
حال دل تنها رو تنها میدونه
باز این شبه بارونی بوی تو رو روو کرده
بی تو مثه حاله من این قافیه درده
بعد تو مگه میشه بازم به کسی دل بست
مثله منه دلدادت عاشق مگه هست
تقدیر منه موندن با خاطره ها تنها
دنیامو میسوزونن این خاطره ها
دردی مثه تنهایی آدم رو نمیشکونه
حال دل تنها رو تنها میدونه
باز این شبه بارونی بوی تو رو روو کرده
بی تو مثه حاله من این قافیه درده