تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

عاشقتم من یه جور خاص
اون جوری که تو دلت می خـواست
کار دادی دستم که همه میگن
شدم بی هوش و حوااااااس
مـن تـو رو دوس دارمت ، تــو دلم هنوز دارمت
ثــــانیه ای میشمارمت ــــــ 
همینه همینی که هــست
عـــاشقی بیماریه ــــــ از حالا گریه و زاریه ــــــ 
دردیه که تکراریه ــــــ همینه همینی که هـست
عاشقتم من مگه چیه ، هر چی از امروز تو بگیه
گوش بده انگار دل ما دوتا ، صداشونم یکیــــــه
… مـن تو رو دوس دارمت ، تــو دلم هنوز دارمت
حال دلم عجیبه واسم ، حالم عجیب غریبه واسم
این حس جدید یه کاری کرده
که یه بار دیگه گرفت نفسم