تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

چه خوب بود اولشو بد رسید تهش
روزایی که با تو بد نمیگذشت
خاطرات مونده تو سرم
هنوز نبودن تو نشده باورم
چیشد به اینجا رسیدیم اصلا
که حالا اینهمه دوریم از هم
داره چشام میشه خیسه اشک
اصلا هرچی که شد تقصیر من بود ببخش
بیا و برگرد   آااااااا بیا و برگرد
نمیخواستم نمیخواستم که اینجوری تموم شه
آسون
دیونه من نمیخواستم که جدا بشه از هم رامون
نمیخواستم نمیخواستم که اینجوری تموم شه
آسون
دیونه من نمیخواستم که جدا بشه از هم رامون
آه بیا و برگرد آاااااا بیا برگرد
کاشکی میدونستی چه حالی دارم الان
میشکنه بغضم بدون اختیار هر آن
اخه بی معرفت این رسمش نبودش که
منو با این حال بد تنها بذاری هی
آه بیا و برگرد