تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

همه هواسم پاییز امساله
کجاست هواست دلت بیخیاله
این عشق با کسی شوخی نداره
آدمو از پا زود در میاره
حال بد با حال خوب فرقی نداره,اهمیت نداره
این عشق با کسی شوخی نداره
وقتی پاییز باشه بارون بباره
دل یه عاشق آروم نداره,نداره
نکن تو دیگه دلو دیوونه نکن
منو با غمت رو برو نکن شبگرد خیابونام نکن
نذار گلای خونه بمیرن میدونم وقتی نباشی
سراغتو از من میگیرن چرا اومدی که بخوای بری
ایندفه از همیشه بی وفا تری
تو داری دلخوشیامو میبری با خودت,باخودت
خواهشا یه سر به غصه ها بزن
قید بود و نبودمو یهو نزن
تو یه عشقو بدهکاری به من میدونی خودت
,اره خودت