تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

چشمای تو یعنی دریای سینه ریز
یعنی یه برکه با آرایش غلیظ
چشمای تو یعنی آیینه ی خودم
من بی چشای تو شاعر نمیشـدم
حستو ازم نگیر که از هوای تو بگم
من ترانه خون شدم که از چشای تو بگم
چشمای تو غزل سکوت تو یه مثنوی
من حافظم اگه ترانمو تو بشنویی
وقتی کنارمی از زندگی پرم
از بس کنار تو دور از تصـورم
جز تو خیال تو سفر نمیکنم
زیباتر از تورو باور نمیکنم