تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

تا یه مدت بیا از همدیگه دور دور باشیم
اتفاقی همو دیدیم کور باشیم
واسه شخصیتمون مغرور باشیم
تا یه مدت بزار از دست دوتامونم خلاص شیم
بیخیال هر پیامیو تماس شیم
این دفعه دلامون اونیکه میخواست شیم
بزن به بیخیالی عکسامم نگاه نکن یوقت
نشی هوایی
با خودت فکر کن که کلا بیخیال مایی
این دفعه سعی کن دیگه تو خوابمم نیایی
بزن به بیخیالی هر دفعه تنگ شد دلت
پرسه بزن تو بارون
با یه چنتا شال گردن تو دل خیابون
مطمئن باش خوب میشه حال هر دوتامون
تایه مدت هرطرف میچرخی یاد من میوفتی
رو تموم خاطراتم زدی قفلی
تو خودت بودی که از جدایی گفتی
تا یه مدت سعی کن اصلا منو یادت نیاری
اگه دلتنگم شدی به روم نیاری
اسمم حتی دیگه جایی نیاری