تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

غم گرفته دوباره صدامو نم زده باز هوای چشامو
نیستی و تکیه دادم به دیوار دوباره
بعد تو پا میذارم تو رویا
با خیال تو هرشب همینجا
اشک چشمام تمومی نداره نداره
صدای خشخش برگ و پاییز و بارون
باز خیال تو و قلب داغون
نیستی وخیره میشم به عکس  دوتامون
کاش میشد دستاتو قرض میکردم
باز کنارم تورو فرض میکردم
تا خودصبح قدم میزدیم توخیابون
لعنت به حسی که نذاشته هیچ کسی بجات بیاد
یکی که تا همیشه پشتت تو سختیات
همون که پاگذاشتی رو دلش که از غمت پره
لعنت به کل خاطراتمون که باتو داشتمو
به من که زندگیمو پای تو گذاشتمو
همون که روزوشب به اسم تو قسم میخوره
حق من نیست چشاتو نبینم
باز نتونم کنارت بشینم
ازتو تنها همین غصه هات مونده پیشم
خاطراتت یه کوهه رو دوشم
باز میپیچه صدات توی گوشم
دارم اینجا بدون تو دیوونه میشم
باز بیا و همه باورم شو باز رفیق چشای ترم شو
باز بیاعاشقم شو دوباره دوباره
بی تو میمیره اینجا بزودی
اونی که کل دنیاش تو بودی
خیلی خسته ست به این دوری عادت نداره